„Na sportowo, czyli rolkowo”

„Na sportowo, czyli rolkowo” to zadanie publiczne zlecone przez Gminę Tarnowskie Góry. W ramach projektu prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na rolkach dla 10 mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w soboty w godzinach od 14:30 do 15:30. Projekt realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2018r. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach prosimy o kontakt pod nr tel. 721 138 654.