Odkryj siebie

Projekt profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków ODKRYJ SIEBIE

Projekt Odkryj siebie przeznaczony jest dla osób używających narkotyków i/lub dopalaczy, zamieszkujących woj. śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski. Dopuszcza się również uczestnictwo osób zgłaszających się zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Do uczestnictwa zaprasza się również rodziców, członków rodzin i bliskich osób używających substancji psychoaktywnych.

Celem realizacji jest zaprzestanie używania narkotyków i/lub dopalaczy, a tym samym zmniejszenie ryzyka rozwoju uzależnienia.

W ramach projektu prowadzone są:

– warsztaty krótkiej interwencji, mające na celu budowanie motywacji do zaprzestania używania narkotyków, dopalaczy;

– warsztaty umiejętności psychospołecznych, podczas których kształtowane są umiejętności życiowe;

– zajęcia edukacyjno-informacyjne, dostarczające informacji o wpływie działania substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz życia społecznego, rozwoju uzależnienia oraz działania mechanizmów uzależnienia;

– grupa wsparcia, pozwalająca na bieżące rozwiązywanie trudności i problemów w utrzymywaniu abstynencji, dzielenie się własnym doświadczeniem uczestników pod nadzorem terapeuty,

– warsztaty alternatywnych stylów życia, realizowane w celu rozwijania zainteresowań uczestników oraz nauki organizowania czasu wolnego w sposób konstruktywny;

– wsparcie indywidualne, w ramach którego rozwiązywane są  osobiste problemy uczestników używających narkotyków i/lub dopalaczy;

– poradnictwo rodzinne, skierowane do rodziców, członków rodzin i bliskich, w ramach którego korzystający zdobywają wiedzę jak reagować wobec problemu osoby bliskiej;

– poradnictwo prawne,

– grupa wsparcia dla rodziców, członków rodzin i bliskich, pozwala na dzielenie się doświadczeniem i trudnościami w związku z występowaniem problemu używania narkotyków i/lub dopalaczy w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z projektu mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku  pod nr telefonu 32 454 83 00, w godz. 14:00 – 18:00, bądź osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Tarnowskich Górach przy ul. Słowackiego 1, w celu umówienia się na spotkanie wstępne.  

Aby skorzystać z oferty nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne, wszystkie formy pomocy są bezpłatne.

 

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii       mz

Program współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii