Porozmawiajmy

Falochron wystartował z nowym projektem

Od 4 lat Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich  Bliskim „Falochron” pomaga powrócić do normalnego życia uzależnionym od narkotyków i alkoholu. Wiedząc o tym jak ważni w tej walce są najbliżsi pacjentów, ich również obejmuje wsparciem. Obok działalności profilaktycznej adresowanej głównie do dzieci i młodzieży oraz prowadzenia Centrum Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Tarnowskich Górach, organizacja angażuje się w szereg ogólnopolskich projektów związanych z tematyką wykluczenia społecznego.

 Jednym z najnowszych przedsięwzięć „Falochronu” jest projekt „Porozmawiajmy – u Ciebie, u nas, na ulicy” realizowany w ramach inicjatywy Obywatele dla Demokracji finansowanego z programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

To specjalistyczna oferta pomocy, z której docelowo skorzysta 60 osób w wieku od 25 do 35 lat, których życie zdeterminowały narkotyki i alkohol, rujnując ich pasje, życie zawodowe  i stawiając na progu marginesu społecznego. Uczestnictwo w tym projekcie ma ich zmotywować do zmiany swojego dotychczasowego życia. Na lepsze – mówi Michał Pyrkosz, prezes Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich  Bliskim „Falochron”.

  „Porozmawiajmy – u Ciebie, u nas, na ulicy” opiera się m.in. o działania edukacyjno-motywujące prowadzone przez streetworkerów w środowiskach, w których mogą  przebywać potencjalni adresaci projektu. Warto też zaznaczyć, że kluczowym punktem realizacji przedsięwzięcia jest tworzenie Centrum Reintegracji.

 To miejsce, w którym beneficjenci będą mogli uzyskać profesjonalne wsparcie w walce ze swoimi uzależnieniami. Tworząc projekt, założyliśmy, że pomocy centrum skorzysta 20 uczestników – mówi Michał Pyrkosz.

 W ramach funkcjonowania Centrum Reintegracji, uczestnicy pod okiem specjalistów otrzymają pomoc (max. 5 miesięcy) w oparciu o indywidualną ścieżkę wsparcia. Z punktu widzenia pacjenta, to istotne, bo taki system nie generalizuje, uwzględnia potrzeby  każdego z osobna. CR czynne będzie 18 godzin w tygodniu (3 dni po 6 godzin), podczas których realizowane będą  m.in. działania:

–          diagnostyczne (psychiatra, terapeuta, psycholog),

–          psychoedukacyjne (zajęcia grupowe z terapeutą),

–          terapeutyczne ( terapia grupowa oraz indyidualna),

–          doskonalenia umiejętności psychospołecznych (warsztaty osobowościowe z psychologiem),

–          kształtowania umiejętności życia codziennego (angażowanie uczestników w funkcjonowanie centrum, poprzez dyżury).  

Działania prowadzone w centrum nawiązują do metod: społecznego uczenia oraz społeczności terapeutycznej. Ta pierwsza to nic innego jak uczenie się codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Zadaniem kadry będzie więc pokazanie uczestnikom, np. jak ciekawie, na trzeźwo spędzić czas wolny wychodząc do kina,  na basen czy do restauracji.

Z kolei bazując na metodzie społeczności terapeutycznej, uczestnicy podczas poszczególnych sesji będą budować wspólną odpowiedzialności za wprowadzanie zmian w swoim życiu, będą się motywować i dzielić  swoim doświadczeniem. Terapeuci uzależnień, obok diagnozy uczestników oraz prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej będą śledzić aktywność uczestników. W tym obszarze wspierać ich będą: psycholog i psychiatra.

Chyba jak żadne inne, nasze działania wiążą się z dużym ryzykiem niepowodzenia. W swojej pracy na rzecz osób z problemem różnego rodzaju uzależnieniami mamy swoje sukcesy i porażki. Ważne jest w którym momencie trafi do nas osoba potrzebująca pomocy. Na początku  ludzie nie zauważają, że balansują nad przepaścią, aż do momentu  gdy wszystko zacznie się walić: relacje z bliskimi, utrata pracy, zdrowie. Naszym celem jest dotrzeć do nich, tam, gdzie zepchnął ich nałóg – mówi Michał Pyrkosz.  

Stąd też ważną częścią projektu są dyżury streetworkerskie, które pozwalają wyjść do potencjalnych adresatów, spróbować zmotywować ich do zmiany, jaką jest życie w trzeźwości.

W Tarnowskich Górach dwuosobowy patrol przez cztery godziny w tygodniu odwiedza dworzec, park miejski, blokowiska, puby, pustostany. To tam najczęściej można spotkać tych, do których adresowane są działania stowarzyszenia. Jeśli tylko pozwolą sobie pomóc, nawiążą z nami kontakt i będą chcieli, zostaną skierowani do projektu w ramach Centrum Reintegracji. Działania streetworkerskie prowadzone będą do końca kwietnia 2016 r.

Należy dodać, że działania streetworkerów nie ograniczają się tylko do pracy w terenie. Współpracują także z takim  instytucjami, jak:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Realizacja projektu uzupełnia prowadzoną działalność Falochronu o ofertę pomocy dla „młodych dorosłych” z uwzględnieniem ich potrzeb oraz specyfiki problemów, z którymi się borykają.

Długotrwały czas realizacji (15 miesięcy) pozwoli, by prowadzone działania stały się stałą częścią standardów pomocy udzielanych przez stowarzyszenie. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 2 lat z pomocy Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich  Bliskim „Falochron” skorzystało 118 osób mających problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Prawie połowę z nich stanowią osoby napotkanie podczas dyżurów streetworkerskich.

Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r. 

 Fundusze EOG_logo                       logo_fsb_600x600                  PFDM_logo