Świadoma rodzina

Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków „Świadoma rodzina”

 

Cel: Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z problemem narkotykowym w rodzinie:

– podnoszenie wiedzy z zakresu działania narkotyków, mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia,

– rozwijanie zdolności wychowawczych w zakresie konsekwentnego działania, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb, prawidłowej komunikacji, poprawy relacji,

– zmiana zachowań i przyzwyczajeń w kontaktach z osobami używającymi narkotyków, – wypracowanie metod rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z problemem narkotykowym

 

Odbiorcy: osoby – kobiety i mężczyźni – w różnym wieku, którzy:

– są rodzicami lub bliskimi (współmałżonek, rodzeństwo) osób używających narkotyków,

– doświadczają w rodzinie problemu narkotykowego,

– ich rodziny są zagrożone narkomanią,

– czują bezradność i bezsilność wobec zastanej sytuacji,

– są zagrożone wystąpieniem współuzależnienia,

– posiadają małą wiedzę nt. narkotyków i uzależnienia,

– posiadają niewystarczające umiejętności postępowania wobec osoby używającej narkotyków,

– posiadają niewystarczające kompetencje wychowawcze,

– borykają się z problemami i konsekwencjami swoich bliskich, które powstały w związku z używaniem narkotyków,

– doświadczają pogorszenia relacji z osobą bliską używającą narkotyków,

– są mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

 

Oferta:

  • warsztaty umiejętności wychowawczych,

  • zajęcia edukacyjno-informacyjne,

  • grupa wsparcia,

  • interwencje kryzysowe,

  • konsultacje prawne. 

 

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 534 – 261 – 851 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00 

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii    mz  

Program jest współfinansowany ze środków KBPN