Uzależnienia behawioralne

Program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Stop nie (i)graj”  

 

Cel:Rozszerzenie oferty pomocy dla osób zagrożonych rozwojem bądź uzależnionych behawioralnie, w tym problemowych bądź patologicznych hazardzistów,

  • Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od hazardu bądź innego uzależnienia behawioralnego,
  • Zaprzestanie zachowań ryzykownych prowadzących do uzależnienia i utrzymywanie abstynencji,
  • Wzrost świadomości osób uzależnionych co do ich sytuacji życiowej i konieczności wprowadzenia zmian,
  • Wzrost motywacji do podjęcia leczenia u bezpośrednich odbiorców programu,
  • Wypracowanie sposobów radzenia sobie w życiu z osobą uzależnioną behawioralnie oraz konstruktywnego wspierania w zdrowieniu,
  • Wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z emocjami i problemami w życiu u bliskich i członków rodzin.

 

Odbiorcy: osoby, u których:

– występuje sytuacja kryzysowa, której przyczyna związana będzie z występowaniem zagrożenia rozwoju uzależnienia behawioralnego bądź uzależnienie behawioralne;

– osoby nieuczestniczące w procesie terapii;

– występuje niski poziom motywacji do podjęcia leczenia;

– występują czynniki rozwoju uzależnienia behawioralnego;

– są w wieku powyżej 14 r.ż.

oraz członkowie ich rodzin i bliscy. 

 

Oferta:

Zajęcia edukacyjno-informacyjne

Poradnictwo rodzinne

Interwencje kryzysowe

Wsparcie psychologiczne

Grupa wsparcia

Grupa motywacyjna

Konsultacje prawne

Doradztwo finansowe w zakresie optymalnego spłacania długów

 

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 534 – 261 – 851 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

 

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii     mz

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia