Zagraj o siebie

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin 

„ZAGRAJ O SIEBIE”

 

Cel: Rozwiązywanie osobistych problemów związanych z uzależnieniem behawioralnym, w tym problemowym  lub patologicznym hazardem u jego odbiorców.

Zmniejszenie negatywnego wpływu hazardowego grania bądź innego uzależnienia behawioralnego na życie osoby uzależnionej i jej bliskich

– Dostarczanie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozpoznawanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnienia i jego nawrotami

-Wzrost świadomości osób uzależnionych co do ich sytuacji życiowej i konieczności wprowadzenia zmian.

-Wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami i emocjami w życiu

-Wypracowanie sposobów radzenia  sobie w życiu z osobą uzależnioną behawioralnie oraz konstruktywnego wspierania w zdrowieniu.. 

Odbiorcy:  osoby u których:

– jako przyczynę doświadczonych problemów życiowych rozpoznano  patologiczny hazard bądź inne uzależnienie behawioralne

-posiadają nieopanowaną chęć zagrania mimo doświadczonych szkód powstałych w wyniku grania, przewijających się we wszystkich aspektach ich życia,

– z powodu niekontrolowanych zachowań związanych z uzależnieniem doświadczają narastających problemów osobistych i społecznych,

-przejawiająca nadmierne korzystanie z komputera i Internetu

-są w wieku powyżej  14 roku życia

Oferta:

Konsultacje psychiatryczne

Interwencje kryzysowe

Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Zajęcia edukacyjno- informacyjne

Warsztaty umiejętności

Grupy wsparcia

Grupa rozwoju osobistego

Grupa zapobiegania nawrotom

Poradnictwo rodzinne

Konsultacje prawne

Doradztwo finansowe w zakresie optymalnego spłacania długów 

 

Program  współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

 

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 -454- 83- 00

 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii                  mz