Zapytania ofertowe

  • Zapytanie ofertowe nr 25/2019/SOWA w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów dbałości o zdrowie – Trener Zdrowia w zakresie uzależnień w związku z realizacją projektu pn. „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji” w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) http://falochron.info/wp-content/uploads/zapytanie-ofertowe-nr-25-Trener-zdrowia.pdf