Teleporady w związku z koronawirus

Szanowni Państwo, w związku z rekomendacjami Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w naszym Centrum zawieszone do odwołania zostają grupowe formy wsparcia i terapii. Od dnia dzisiejszego, tj. 16 marca również do odwołania formy indywidualne będą realizowane przez terapeutów tylko i wyłącznie w formie teleporad. Nasi pracownicy będą z Państwem w kontakcie. Osoby niekorzystające do tej pory z naszych usług w celu umówienia rozmowy z terapeutą prosimy o kontakt pod nr telefonu 509 045 920.

WAŻNA INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na obecną, trudną sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, Zarząd naszej placówki podjął decyzję o umożliwieniu pacjentom poradni leczenia uzależnień konsultowanie się z terapeutą w godzinach jego pracy poprzez połączenia telefoniczne. W tym celu prosimy o kontakt z naszą rejestracją pod numerem telefonu 721138654 lub 509045920 w celu umówienia rozmowy

SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – projekt w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

SOWA to projekt skierowany do społeczności lokalnej mieszkańców dzielnicy Sowice. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 (31K, 29M) mieszkańców/nek. Poprzez ich uczestnictwo w działaniach środowiskowych oraz korzystanie zusług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz zawodowym, co przyczyni się dowyposażenia ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne podczas pełnienia ról społecznych i zawodowych. Projekt realizowany będzie do 19.08.2020r. Więcej informacji w zakładce projektu.

Program Wzmacniania Rodziny

 

INFORMACJA

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do programu rekomendowanego przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji

„Program Wzmacniania Rodziny”

Do udziału w programie zapraszamy rodziny zamieszkujące Tarnowskie Góry z dziećmi w wieku 10-14lat.

Jeśli trudno Ci porozumieć się ze swoim dorastającym dzieckiem i stwarza ono problemy w szkole – przyjdź do nas, a pomożemy!!!!

Celem programu jest:

✓ Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców/ opiekunów i sprawowania przez nich kontroli nad dziećmi

✓ Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży

✓ Wzmacnianie więzi w rodzinie

 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez okres 8 tygodni, a każde spotkanie trwa 2 godziny.

Spotkania prowadzone są przez psychologów, pedagogów i terapeutów – osoby z doświadczaniem w pracy z młodzieżą i rodzinami.

Zajęcia rozpoczynają się 26.09.2017r

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia udziału w siedzibie stowarzyszenia: Tarnowskie Góry 42-600, ul: Słowackiego 1 lub pod numerem telefonu: 32 454 83 00 w godz. 14:00 – 18:00

Program finansowany jest ze środków Gminy Tarnowskie Góry

Zagraj o siebie

Miło nam poinformować, iż od 1 lipca realizujemy Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin  „ZAGRAJ O SIEBIE”,  współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Więcej nt. programu w zakładce Realizowane programy

 

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii        mz

Fundusze EOG-Projekt „Porozmawiajmy u Ciebie, u nas, na ulicy”

 „Porozmawiajmy – u Ciebie, u nas, na ulicy” jest projektem współfinansowanym z Funduszy EOG  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, realizowany w Tarnowskich Górach od marca 2015r.  Stanowi ofertę pomocy dla osób między 25. a 35. r. ż., zagrożonych wykluczeniem społecznym, zażywających substancje psychoaktywne, których charakteryzuje rezygnacja z aktywności życiowej.

baner

  Więcej

STOP dla ryzyka

Program Profilaktyczny „STOP dla ryzyka”, który finansowany jest ze środków Gminy Tarnowskie Góry. W ramach programu  możliwe jest wykonywanie bezpłatnych testów na obecność metabolitów narkotyków w organizmie.
Dodatkowo, zapraszamy do udziału w: 
  Więcej

Archiwum wiadomości