Dla młodzieży

Zajęcia profilaktyczne skierowane do młodzieży szkolnej o różnym szczeblu nauczania, zakres tematyczny poszczególnych zajęć dotyczy szeroko pojętej profilaktyki uzależnień został on przygotowany w odrębnych blokach tematycznych aby łatwiej można było określić zakres oraz rodzaj zajęć. W zależności od rodzaju szkoły metody profilaktyczne oraz forma przekazu informacji są dostosowywane do wieku odbiorców.

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki antynikotynowej:

 • celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o niepaleniu papierosów,
 • zajęcia realizowane są w wymiarze jedno lub dwa spotkania po 2 h lekcyjne.

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki antyalkoholowej:

 • celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z negatywnymi skutkami zażywania alkoholu i związanymi z tym konsekwencjami  – np. uzależnienie, skutki zdrowotne i społeczne oraz wypracowanie asertywnej postawy wobec rówieśniczych grup nacisku,
 • zajęcia realizowane są w wymiarze jedno lub dwa spotkania po 2 h lekcyjne.

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki antynarkotykowej:

 • celem zajęć jest przedstawienie szkodliwości negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych i związanymi z tym konsekwencjami  oraz wypracowanie asertywnej postawy wobec rówieśniczych grup nacisku,
 • zajęcia realizowane są w wymiarze jedno lub dwa spotkania po 2 h lekcyjne.

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, HCV, HBV:

 • celem zajęć jest przekazanie młodzieży podstawowych informacji o HIV/AIDS, HCV, HBV oraz zapoznanie z metodami ochrony przed zakażeniem,
 • zajęcia realizowane są w wymiarze 2 h lekcyjnych (jedno spotkanie).

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki szkodliwości napojów energetyzujących:

 • celem zajęć jest ukazanie młodzieży szkodliwości spożywania napojów energetyzujących,
 • zajęcia realizowane są w wymiarze 2 h lekcyjnych (jedno spotkanie).

Zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym:

 • celem zajęć jest zmniejszenie liczby zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży,
 • zajęcia realizowane są w wymiarze 2 h lekcyjnych (jedno spotkanie).

Zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniu od komputera i Internetu.

 • Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na zjawisko cyberprzemocy i rozwinięcie właściwej postawy wobec problemu, a także uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z komputera i Internetu.
 • zajęcia realizowane są w wymiarze 2 h lekcyjnych (jedno spotkanie).

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia realizowane są wobec grupy stanowiącej 1 klasę szkolną.

W celu umówienia prosimy o kontakt pod nr:

Anna Pyrkosz 509045920