Dla pedagogów i nauczycieli

Spotkania profilaktyczne skierowane do kadry pedagogicznej kształcenia na różnym poziomie (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

Zajęcia mają na celu przybliżenie problemu sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież szkolną, poznanie mechanizmów funkcjonowania osoby zażywającej substancje psychoaktywne oraz wskazanie metod podejmowania interwencji (informacje na temat prawnych aspektów podjęcia interwencji).

W ramach  spotkań udostępniane zostają materiały zawierające niezbędne informacje o substancjach psychoaktywnych najczęściej zażywanych przez młodzież z uwzględnieniem sposobów rozpoznawania.

Poprzez podejmowane działania wypracowany zostaje również model współpracy naszych specjalistów  ze szkołą w celu efektywniejszej interwencji wobec osoby zażywającej środki psychoaktywne.

Czas trwania prelekcji ustalany jest indywidualnie według potrzeby.

W celu umówienia prosimy o kontakt pod nr:

Anna Pyrkosz 509045920