Dla rodziców

Spotkania profilaktyczne skierowane do rodziców oraz bliskich .

Zajęcia mają na celu przybliżenie problemu sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież szkolną, poznanie mechanizmów funkcjonowania osoby zażywającej substancje psychoaktywne oraz wskazanie metod podejmowania interwencji (informacje na temat prawnych aspektów podjęcia interwencji).

W ramach  spotkań udostępniane zostają materiały zawierające niezbędne informacje o substancjach psychoaktywnych najczęściej zażywanych przez młodzież z uwzględnieniem sposobów rozpoznawania.

Spotkania mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeby.
Forma indywidualna zakłada cykl trzech spotkań po 60 min., natomiast forma grupowa jedno spotkanie 3 godz.

W celu umówienia prosimy o kontakt pod nr:

Anna Pyrkosz 509045920