EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna to działanie prowadzone w ramach zadań zleconych przez Powiat Tarnogórski, a związanych z prowadzeniem Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świerklańcu oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Tworogu.

  • Działania z zakresu edukacji prawnej – przeprowadzenie otwartych wykładów z zakresu tematycznego:

– „Sprawdź, czy Twój PIT rozliczono prawidłowo lub wypełnij go z nami”, czyli akcji dotyczącej kontroli realizacji obowiązku wstępnego wypełniania tzw. PIT-ów przez Krajową Administrację Skarbową oraz pomocy w rozliczaniu tzw. PIT-ów z uwzględnieniem wszystkich przysługujących odliczeń, w tym m.in. z tytułu: wydatków na cele rehabilitacyjne (jak m.in. na: adaptację mieszkań, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lecznictwo uzdrowiskowe, opłacenie przewodników przez osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa asystującego przez osoby niewidome, opiekę pielęgniarską, tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych, leki za więcej niż 100 zł miesięcznie, odpłatny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne i używanie samochodu osobowego), użytkowania sieci Internet, darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego i kultu religijnego;

– „Kto będzie dziedziczył?”, czyli akcji dotyczącej kwestii spadkowych i pokrewnych (form testamentu, dziedziczenia ustawowego, form stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, wydziedziczenia, darowizn, umowy dożywocia, podatków wiążących się ze spadkobraniem);

– „Konsumencie poznaj swoje prawa”, czyli akcji dotyczących konsumentów, kiedy, w jakim terminie, gdzie mogą złożyć reklamację, reklamacja z gwarancji czy z rękojmi, zakupy przez Internet jak nie zostać oszukanym, energetyczne oszustwa, odszkodowanie za opóźniony lot, zagubiony bagaż, uszkodzona przesyłka, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców;

– „Czy upadłość konsumencka jest dla mnie? Czyli jak nie popaść w nadmierne zadłużenie i jak je kontrolować?”, czyli akcji dotyczącej nadmiernego zadłużenia i upadłości konsumenckiej;

– „Jan założyć, prowadzić i rozliczać mikro działalność gospodarczą”, czyli akcji dotyczącej zakładania, rozliczania, oskładkowania, opodatkowania i prowadzenia mikro działalności gospodarczej;

– „Rodzina, ach rodzina. Czyli prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód i separacja – co powinienem wiedzieć?”, czyli akcji dotyczącej kwestii regulowanych przez prawo rodzinne, jak: prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód i separacja;

– „Kim jest mediator i jak może Ci pomóc?”, czyli akcji dotyczącej mediacji, jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

„Stalking, byllying, zniesławienie, naruszenie czci – techniki obrony (niekoniecznie) prawnej”, czyli jak skutecznie bronić się przed agresorem;

– ew. innych związanych z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w otwartym wykładzie edukacji prawnej proszone są o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zapraszamy na naszego FB w celu dokładniejszych informacji:

Zaproszenie na wykład on-line „Sprawdź czy Twój PIT rozliczono prawidłowo”

https://www.facebook.com/falochron/videos/865290124276317

Zaproszenie na wykłady on-line

https://www.facebook.com/falochron/photos/a.2039165132961562/2778706405674094/

Relacja z wykładu wraz zaproszeniem do kontaktu w sprawie prawidłowych rozliczeń podatku dochodowego.

https://www.facebook.com/falochron/videos/390114435471259