Fundusze EOG-Projekt „Porozmawiajmy u Ciebie, u nas, na ulicy”

 „Porozmawiajmy – u Ciebie, u nas, na ulicy” jest projektem współfinansowanym z Funduszy EOG  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, realizowany w Tarnowskich Górach od marca 2015r.  Stanowi ofertę pomocy dla osób między 25. a 35. r. ż., zagrożonych wykluczeniem społecznym, zażywających substancje psychoaktywne, których charakteryzuje rezygnacja z aktywności życiowej.

baner

Projekt opiera się na działaniachedukacyjno-motywujących prowadzonych na ulicach Tarnowskich Gór przez streetworkerów oraz utworzenie Centrum Reintegracji, gdzie zmotywowani będą mogli uzyskać profesjonalne wsparcie w walce z uzależnieniem.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włącznie ich do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.

Beneficjentami projektu są tzw. młodzi dorośli, których życie zdominowały narkotyki, dopalacze i alkohol, przez co zaprzestali aktywności społecznej i zawodowej, zerwali więzy rodzinne i odizolowali się od społeczeństwa. Cechą charakterystyczną tego przedsięwzięcia jest praca z jednostką, a realizowane zadania to:

–          diagnostyka (psychiatra, terapeuta, psycholog),

–          psychoedukacja (zajęcia grupowe z terapeutą),

–          terapia ( terapia grupowa oraz indyidualna),

–          doskonalenie umiejętności psychospołecznych (warsztaty osobowościowe z psychologiem),

–          kształtowania umiejętności życia codziennego (angażowanie uczestników w funkcjonowanie centrum, poprzez dyżury).

 Więcej na temat projektu w zakładce realizowane projekty.