Kierunek trzeźwość

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – „Kierunek trzeźwość”

Cel: Wzmocnienie kompetencji psychospołecznych i kwalifikacji zawodowych osób uzależnionych od substancji psychospołecznych, które nie ukończyły pełnego procesu terapeutycznego bądź będących po terapii, zamieszkujących woj. śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski:

 • wzmocnienie strategii pozwalających na utrzymanie abstynencji,
 • zwiększanie stopnia samodzielności,
 • poznawanie nowych sposobów organizacji czasu wolnego i alternatywnych aktywności życiowych,
 • zwiększanie umiejętności poruszania się na rynku pracy;

oraz kształtowanie umiejętności konstruktywnego wspierania bliskich osób uzależnionych wśród  członków ich rodzin i bliskich, zamieszkujących woj. śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski:

 • dostarczanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem osoby uzależnionej oraz kształtowanie umiejętności adekwatnego dostosowania oczekiwań wobec jej zdrowienia wśród członków ich rodzin i bliskich.

Odbiorcy: osoby w wieku powyżej 16 r.ż. uzależnione od substancji psychoaktywnych, którzy:

 • ukończyli terapię uzależniania od narkotyków,
 • uczestniczą w programie terapii i od min. 6 miesięcy utrzymują abstynencję,
 • członkowie ich rodzin i bliscy,
 • zamieszkują województwo śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski.

Oferta:

 • interwencje kryzysowe,
 • wsparcie procesu readaptacji,
 • grupa zapobiegania nawrotom,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • konsultacje socjalne,
 • konsultacje prawne,
 • poradnictwo rodzinne,
 • grupa wsparcia dla rodzin.

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii    mz

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii