STOP dla ryzyka

Program Profilaktyczny „STOP dla ryzyka”, który finansowany jest ze środków Gminy Tarnowskie Góry. W ramach programu  możliwe jest wykonywanie bezpłatnych testów na obecność metabolitów narkotyków w organizmie.

Dodatkowo, zapraszamy do udziału w: 

 – warsztatach edukacyjnych dla rodziców. Spotkania poruszają tematykę reagowania w sytuacjach używania narkotyków przez dziecko, sposobów prowadzenia rozmowy oraz informacji o narkotykach i uzależnieniu. Na warsztat składają się 3 spotkania po 1,5 godz. realizowane raz w tygodniu. Warsztaty rozpoczynamy od 01.02.2015.

– grupach profilaktyczno- edukacyjnych dla młodzieży. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej, mają na celu rozpoznawanie zagrożeń używania substancji uzależniających oraz rozwoju mechanizmów uzależnienia. Zapraszamy do udziału młodzież  eksperymentującą z  substancjami psychoaktywnymi. Zachęcamy również rodziców do kierowania swoich dzieci, które mają kontakt z ww. substancjami.  

– grupach profilaktyczno- edukacyjnych dla dorosłych. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej, mają na celu rozpoznawanie zagrożeń używania substancji uzależniających oraz rozwoju mechanizmów uzależnienia. Zapraszamy do udziału dorosłych, którzy rozpoznają u siebie zachowania ryzykowne związane z używaniem alkoholu lub innymi substancjami. Termin rozpoczęcia grupy.