„Na sportowo, czyli rolkowo”

„Na sportowo, czyli rolkowo” to zadanie publiczne zlecone przez Gminę Tarnowskie Góry. W ramach projektu prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na rolkach dla 8 mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w soboty w godzinach od 12:00 do 13:00 w RolkowoPark przy ul. Czarnohuckiej 10A. Projekt realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r. Więcej informacji pod nr tel. 721 138 654.