Nasza kadra

MICHAŁ PYRKOSZ

_DSC1076

Stanowisko:Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień, profilaktyk, streetworker

Wykształcenie:

Wyższe – Politechnika Częstochowska

Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podyplomowe Studia Pedagogiczne – Politechnika Częstochowska

Szkolenie doskonalenia umiejętności terapeutycznych w zakresie terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi

Doświadczenie:

Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej – terapii indywidualnej i grupowej – na Oddziale Dziennym i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, administrator Hostelu dla osób uzależnionych, realizator programu postrehabilitacyjnego oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Obecnie Instruktor Terapii Uzależnień Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Falochron. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Falochron.
Hobby, Zainteresowania:

Muzyka, książka, jazda na rowerze, modelarstwo, jazda na rolakch

 

ANNA PYRKOSZ

_DSC1098

 

Stanowisko:Kierownik Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień – Specjalista terapii uzależnień, profilaktyk

Wykształcenie:

Mgr pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna – Akademia im. Długosza w Częstochowie

Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podyplomowe Studia Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Wyższa Szkoła Bankowa

Szkolenia:

Certyfikat Pedagoga ulicy, Certyfikowany terapeuta podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, Szkolenie doskonalenia umiejętności terapeutycznych w zakresie terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, Szkolenie Dialogu motywującego, Certyfikat realizatora Programu terapeutycznego CANDIS,  Certyfikowana realizatorka rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

Doświadczenie:

Praca środowiskowa wobec osób uzależnionych, wieloletnie doświadczenie prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej w Poradni i na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, realizatorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Hobby, Zainteresowania:

Decoupage, gotowanie, turystyka górska

KATARZYNA

RAWLUK

_DSC1123

 

Stanowisko:Psycholog, specjalista terapii uzależnień, profilaktyk

Wykształcenie:

Mgr psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Podyplomowe studia z zakresu Pracy Socjalnej i Organizacji Pomocy Społecznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

Podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Specjalistyczne szkolenie z zakresu terapii uzależnień – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Realizatorka rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

Doświadczenie:

Pięcioletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Warszawie. Obecnie psycholog pracujący w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, orzeka również w charakterze psychologa w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, pracownik Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Falochron. Realizuje program profilaktyczny w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży o tematyce przeciwdziałania agresji i przemocy.

Hobby, Zainteresowania:

Prywatnie pasjonatka fotografii, ornitologii i podróży (licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych)

EDYTA

KRZYSZKOWSKA – KURP

_DSC1086

 

Stanowisko:Pedagog, p.o. Specjalista terapii uzależnień, profilaktyk,

Wykształcenie:

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, kierunek: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja

Uniwersytet Śląski ,Wydział Pedagogiki i Psychologii, Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kierunek: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych

Specjalistyczne szkolenie z zakresu terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji) – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zaczęłam zdobywać już podczas studiów, początkowo podczas praktyk zawodowych (w licznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych), w formie wolontariatu (w świetlicy środowiskowej), odbywając staż (w pracy z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych). Trzy lata pracowałam jako wychowawca w świetlicy integracyjnej. Obecnie jestem wychowawcą w domu dziecka. Od 2013 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron”, gdzie min. prowadzę zajęcia w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz działania terenowe na rzecz osób uzależnionych od narkotyków.

Hobby, Zainteresowania:

Psychologia zachowań, turystyka górska, literatura

 

HANNA

BARTKOWIAK – SZWARC

 

10351678_796771943718616_2077166388050398300_n

 

Stanowisko: Psycholog

Wykształcenie:

GWSH Katowice, kierunek: Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna

Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Babińskiego SPZOZ Kraków, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic – Specjalistyczny kurs psychoterapii

Ukończony kurs: Podstawy teoretyczne i warsztatowe systemów psychoterapeutycznych

Realizatorka rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny

Doświadczenie:

Od stycznia 2015 roku współpracuję z Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy  Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron”, gdzie min. prowadzę terapię indywidualną, terapię grupową oraz zajęcia psychoedukacyjne.

Hobby, Zainteresowania:

Psychoterapia, muzyka, turystyka

 

Dr n. med. LIDIA KAPUSTECKA-WROCŁAWSKA – lekarz psychiatra

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Z Centrum Profilaktyki i                                Leczenia Uzależnień współpracuje od 2014r.

 

TOMASZ OLSZEWSKI

 

Stanowisko: Prawnik – Radca Prawny

Wykształcenie:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunek: Prawo

Ze Stowarzyszeniem Falochron  współpracuje od 2017 r.

 

EWA MENDOZA – SZMIT

Stanowisko: Pracownik administracyjny

 

 

BIURO RACHUNKOWE CONTI Sp. z o.o.

Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 47764/2010

 

oraz

FADO – pies terapeuta

Fado

Stanowisko: Główny Specjalista ds. przytulania i zabawy