Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna jest odpowiedzią na zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Z 2015, poz. 1255) oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Dla kogo?

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Co obejmuje pomoc?

Zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”

więcej informacji na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl

Stowarzyszenie Falochron w 2019 r. prowadzi następujące działania z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:

 

Działania realizowane na terenie powiatu tarnogórskiego finansowane w ramach zadania publicznego zleconego przez Powiat Tarnogórski

 

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świerklańcu, przy ul. Oświęcimskiej 7,

czynny: poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00,

Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać pod numerem telefonu 32 381 37 76 w dniach i godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
– poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30
– wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00
– piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

  • Działania z zakresu edukacji prawnej

Działania realizowane na terenie powiatu lublinieckiego finansowane w ramach zadania publicznego zleconego przez Powiat Lubliniecki

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nr 1 zlokalizowany w:

Filia Koszęcin – Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców 10

czynna w poniedziałki w godzinach 8:30 – 12:30

punkt obsługiwany przez radcę prawnego, doradcę obywatelskiego

Filia Herby – Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33

czynna we wtorki w godzinach 11:30 – 15:30

punkt obsługiwany przez radcę prawnego, doradcę obywatelskiego

Filia Pawonków – Urząd Gminy Pawonków ul. Zawadzkiego 7

czynna w środy w godzinach 11:30 – 15:30

punkt obsługiwany przez radcę prawnego, doradcę obywatelskiego

Filia Boronów – Urząd Gminy Boronów ul. Dolna 2

czynna w czwartki w godzinach 8:30 – 12:30

punkt obsługiwany przez prawnika, doradcę obywatelskiego

Filia Woźniki – Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11

czynna w piątki w godzinach 8:30 – 12:30

punkt obsługiwany przez radcę prawnego, doradcę obywatelskiego

W ramach punktu świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nr 2

Powiatowe Centrum Usług Społecznych ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

czynny:

poniedziałek, środa – piątek w godzinach 14:00-18:00

wtorek w godzinach 08:30 – 12:30

punkt obsługiwany przez radcę prawnego, doradcę obywatelskiego, prawnika i mediatora

W ramach punktu świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja (koniecznie po wcześniejszym umówieniu)

 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 34 /351 05 34, [opcjonalnie: e-mailem: wso@lubliniec.starostwo.gov.pl lub bezpośrednio w punkcie]

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

  • Działania z zakresu edukacji prawnej – przeprowadzenie akcji:

– „Sprawdź, czy Twój PIT rozliczono prawidłowo lub wypełnij go z nami”, czyli akcji dotyczącej kontroli realizacji obowiązku wstępnego wypełniania tzw. PIT-ów przez Krajową Administrację Skarbową oraz pomocy w rozliczaniu tzw. PIT-ów z uwzględnieniem wszystkich przysługujących odliczeń;

– „Kto będzie dziedziczył?”, czyli akcji dotyczącej kwestii spadkowych i pokrewnych (form testamentu, dziedziczenia ustawowego, form stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, wydziedziczenia, darowizn, umowy dożywocia, podatków wiążących się ze spadkobraniem);

– „Czy upadłość konsumencka jest dla mnie? Czyli jak nie popaść w nadmierne zadłużenie i jak je kontrolować?”, czyli akcji dotyczącej nadmiernego zadłużenia i upadłości konsumenckiej;

– „Finanse seniora”, czyli akcji dotyczącej rent, emerytur i innych świadczeń charakterystycznych dla wieku senioralnego, w tym ulg podatkowych;

– „Rodzina, ach rodzina. Czyli prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód i separacja – co powinienem wiedzieć?”, czyli akcji dotyczącej kwestii regulowanych przez prawo rodzinne, jak: prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód i separacja;

– „Prawa pracownicze Ukraińców i Polaków”, czyli akcji dotyczącej praw pracowniczych, adresowanej do pracowników – bez względu na ich narodowość;

– „Kim jest mediator i jak może Ci pomóc?”, czyli akcji dotyczącej mediacji, jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

– „Stalking, czyli uporczywe nękanie to przestępstwo”, czyli jak skutecznie bronić się przed stalkerem.