Nieodpłatna pomoc prawna

UWAGA !!

Od lipca 2021 r. wraca możliwość skorzystania w prowadzonych punktach z usług nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na miejscu, tj. w formie stacjonarnej.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od 16 marca 2020 r. porady prawne w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane przez telefon po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr telefonu 32 381 37 76 i złożeniu stosownego oświadczenia oraz wniosku dotyczącego udzielenia porady na odległość.

Oświadczenie oraz wniosek do pobrania pod linkiem: https://powiat.tarnogorski.pl/2020/03/13/nieodplatnego-poradnictwo-obywatelskie-tylko-przez-telefon

Nieodpłatna pomoc prawna jest odpowiedzią na zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Z 2015, poz. 1255) oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Dla kogo?

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Co obejmuje pomoc?

Zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”

więcej informacji na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl

Stowarzyszenie Falochron w 2021 r. prowadzi następujące działania z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:

 

Działania realizowane na terenie powiatu tarnogórskiego finansowane w ramach zadania publicznego zleconego przez Powiat Tarnogórski

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świerklańcu, przy ul. Oświęcimskiej 7,

czynny: poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00,

Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16,

czynny: poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00,

Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Terminy wizyt w punkcie należy umawiać pod numerem telefonu 32 381 37 76 w dniach i godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
– poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30
– wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00
– piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

  • Działania z zakresu edukacji prawnej – przeprowadzenie otwartych wykładów z zakresu tematycznego:

– „Sprawdź, czy Twój PIT rozliczono prawidłowo lub wypełnij go z nami”, czyli akcji dotyczącej kontroli realizacji obowiązku wstępnego wypełniania tzw. PIT-ów przez Krajową Administrację Skarbową oraz pomocy w rozliczaniu tzw. PIT-ów z uwzględnieniem wszystkich przysługujących odliczeń, w tym m.in. z tytułu: wydatków na cele rehabilitacyjne (jak m.in. na: adaptację mieszkań, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lecznictwo uzdrowiskowe, opłacenie przewodników przez osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa asystującego przez osoby niewidome, opiekę pielęgniarską, tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych, leki za więcej niż 100 zł miesięcznie, odpłatny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne i używanie samochodu osobowego), użytkowania sieci Internet, darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego i kultu religijnego;

– „Kto będzie dziedziczył?”, czyli akcji dotyczącej kwestii spadkowych i pokrewnych (form testamentu, dziedziczenia ustawowego, form stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, wydziedziczenia, darowizn, umowy dożywocia, podatków wiążących się ze spadkobraniem);

– „Konsumencie poznaj swoje prawa”, czyli akcji dotyczących konsumentów, kiedy, w jakim terminie, gdzie mogą złożyć reklamację, reklamacja z gwarancji czy z rękojmi, zakupy przez Internet jak nie zostać oszukanym, energetyczne oszustwa, odszkodowanie za opóźniony lot, zagubiony bagaż, uszkodzona przesyłka, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców;

– „Czy upadłość konsumencka jest dla mnie? Czyli jak nie popaść w nadmierne zadłużenie i jak je kontrolować?”, czyli akcji dotyczącej nadmiernego zadłużenia i upadłości konsumenckiej;

– „Jan założyć, prowadzić i rozliczać mikro działalność gospodarczą”, czyli akcji dotyczącej zakładania, rozliczania, oskładkowania, opodatkowania i prowadzenia mikro działalności gospodarczej;

– „Rodzina, ach rodzina. Czyli prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód i separacja – co powinienem wiedzieć?”, czyli akcji dotyczącej kwestii regulowanych przez prawo rodzinne, jak: prawa rodzicielskie, alimenty, rozwód i separacja;

– „Kim jest mediator i jak może Ci pomóc?”, czyli akcji dotyczącej mediacji, jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

„Stalking, byllying, zniesławienie, naruszenie czci – techniki obrony (niekoniecznie) prawnej”, czyli jak skutecznie bronić się przed agresorem;

– ew. innych związanych z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w otwartym wykładzie edukacji prawnej proszone są o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.