Oddział dzienny terapii uzależnień

    Oddział Dzienny  Terapii  Uzależnień od substancji psychoaktywnych prowadzony przez Stowarzyszenie Falochron jest bezpłatną formą leczenia. Jest to alternatywna forma terapii uzależnień do Ośrodków stacjonarnych skierowana szczególnie do młodzieży szkolnej bądź osób zatrudnionych, z uwagi, iż uczestnictwo w terapii pozwala na konturowanie nauki bądź pracy zarobkowej. Podstawową funkcją oddziału dziennego jest leczenie osób uzależnionych z równoczesną nauką umiejętności psychospołecznych i rozwojem zainteresowań (np. tworzenie muzyki, taniec, jazda konna, sport itp.)

Oddział dzienny znajduje się 2 km od ścisłego centrum Tarnowskich Gór, mieści się  w budynku usytuowanym na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym z dużą altaną, gdzie w okresie wiosenno-letnim organizowane są zajęcia. W pobliżu znajdują się tereny leśne oraz boisko.
Na oddział dzienny przyjmowane są osoby w wieku 16 – 35 roku życia oraz osoby z sądowym nakazem leczenia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na objęcie programem leczenia.

Leczenie w ramach Oddziału dziennego trwa 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00.
W trakcie każdego dnia realizowany jest następujący porządek zajęć:

14:00 – 16:00     spotkania indywidualne z terapeutą, czas na naukę, przygotowanie wspólnego posiłku
16:00 – 16:30     wspólny posiłek
16:30 – 17:00     czas na integrację
17:00 – 18:30     zajęcia psychoedukacje/ warsztaty umiejętności psychospołecznych
18:00 – 20:00     spotkanie grupy terapeutycznej
Każdy z pacjentów należy do społeczności terapeutycznej, w ramach której pełni przydzieloną funkcję, co ma na celu zaangażowanie w grupę terapeutyczną oraz rozwój umiejętności i poczucia estetyki.
Uczestnictwo w programie leczenia oddziału dziennego wiąże się z podpisaniem kontraktu terapeutycznego, w ramach którego pacjent zobowiązuje się do:

  • utrzymywania abstynencji od substancji zmieniających świadomość,
  • powstrzymywanie się od używania agresji słownej i fizycznej
  • uczestniczenia w zajęciach min. 3 razy w tygodniu
  • poddawania się wykonaniu testów na obecność substancji psychoaktywnych,
  • zaangażowania w życie oddziału
  • wywiązywania się z zaleceń terapeuty oraz grupy terapeutycznej.

 

Kontakt:

tel.: 32 454 83 00 (w godzinach 14:00 – 18:00)
Ul. Słowackiego 1
42-600 Tarnowskie Góry

Program leczenia oddział dzienny