Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia Terapii  Uzależnień od substancji psychoaktywnych prowadzona przez Stowarzyszenie Falochron jest w pełni finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że osoby korzystające nie ponoszą kosztów leczenia – wymagane jest potwierdzenie ubezpieczenia.

 

Nasza Poradnia znajduje się 2 km od ścisłego centrum Tarnowskich Gór, mieści się  w budynku usytuowanym na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym, w pobliżu terenów leśnych.

 

W ramach Poradni prowadzi się leczenie osób uzależnionych od substancji  psychoaktywnych oraz  osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, a także osób współuzależnionych.
Do Poradni przyjmowane są osoby od 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na objęcie programem leczenia.

 

W naszej Poradni pracują specjaliści terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy oraz psychiatra.
Każda osoba korzystająca z Poradni jest poddawana diagnozie przez terapeutę oraz lekarza psychiatrę.
Leczenie odbywa się w oparciu o kontrakt terapeutyczny, w którym pacjent i terapeuta wspólnie ustalają zasady spotkań.

 

W ramach Poradni udzielane są następujące świadczenia:

  • terapia indywidualna ze specjalistą terapii uzależnień,
  • porady instruktora terapii uzależnień,
  • konsultacje psychiatryczne,
  • grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, osób uzależnionych behawioralnie (hazard, komputer i inne)  oraz osób po ukończonym programie leczenia,
  • sesje terapii rodzinnej.

 

Kontakt:
Ul. Słowackiego 1
42-600 Tarnowskie Góry

 

Program leczenia Poradnia