Program Candis

    CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.
Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.
       Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie.

Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.
Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach  naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez  amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

Cele terapii
•    rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
•    zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
•    dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
•    całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
•    pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
•    nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

więcej o programie www.candisprogram.pl

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

logo-2  logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii  mzProjekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii