Program Wzmacniania Rodziny

 

INFORMACJA

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do programu rekomendowanego przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji

„Program Wzmacniania Rodziny”

Do udziału w programie zapraszamy rodziny zamieszkujące Tarnowskie Góry z dziećmi w wieku 10-14lat.

Jeśli trudno Ci porozumieć się ze swoim dorastającym dzieckiem i stwarza ono problemy w szkole – przyjdź do nas, a pomożemy!!!!

Celem programu jest:

✓ Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców/ opiekunów i sprawowania przez nich kontroli nad dziećmi

✓ Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży

✓ Wzmacnianie więzi w rodzinie

 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez okres 8 tygodni, a każde spotkanie trwa 2 godziny.

Spotkania prowadzone są przez psychologów, pedagogów i terapeutów – osoby z doświadczaniem w pracy z młodzieżą i rodzinami.

Zajęcia rozpoczynają się 26.09.2017r

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia udziału w siedzibie stowarzyszenia: Tarnowskie Góry 42-600, ul: Słowackiego 1 lub pod numerem telefonu: 32 454 83 00 w godz. 14:00 – 18:00

Program finansowany jest ze środków Gminy Tarnowskie Góry