SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – projekt w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

SOWA to projekt skierowany do społeczności lokalnej mieszkańców dzielnicy Sowice. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 (31K, 29M) mieszkańców/nek. Poprzez ich uczestnictwo w działaniach środowiskowych oraz korzystanie z
usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz zawodowym, co przyczyni się do
wyposażenia ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne podczas pełnienia ról społecznych i zawodowych.

Projekt realizowany będzie do 19.08.2020r. Więcej informacji w zakładce projektu.