SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji

Projekt pn. „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w okresie od 20.08. 2018 r. do 31.12.2020 r.                                          

Projekt „SOWA” jest skierowany do społeczności lokalnej dzielnicy Sowice, która została wyznaczona do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji w Tarnowskich Górach. Jeśli więc zamieszkujesz w budynku przy Grzybowej, Czarnohuckiej lub Bocznej w Tarnowskich Górach ten projekt skierowany jest właśnie do CIEBIE!  Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety, mężczyzn oraz dzieci – każdy znajdzie w nim coś dla siebie!

Uczestnictwo w projekcie (60 uczestników/czek) ma na celu między innymi nabywanie nowych umiejętności, zdobywanie kwalifikacji, poszerzanie posiadanej wiedzy lub pozyskiwanie nowej co prowadzi do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej. Ponadto w ramach usług
o charakterze zdrowotnym będzie można zadbać o zdrowie, prowadzone będą również działania środowiskowe, których celem będzie wzrost wspólnotowości.  

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

 • Działania środowiskowe:
  • Działania animatora społecznego – wrzesień 2018 r. – lipiec 2020 r.
  • Festyn rozpoczynający projekt – wrzesień 2018 r.
  • Kino letnie – wrzesień 2018; czerwiec – sierpień 2019 r.; czerwiec i lipiec 2020
  • Warsztaty sportowe rolki – wrzesień 2018; maj – wrzesień 2019; styczeń– sierpień 2020
  • Piknik rodzinny – lipiec 2019
  • Festyn podsumowujący projekt – lipiec 2020
 • Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym
  • Strefa kobiet – piątki godz. 13.30 Stowarzyszenie Falochron ul. Słowackiego 1
  • Strefa mężczyzn – od marca 2019 r.
  • Strefa młodych – od marca 2019 r.
  • Trener zdrowia – od marca 2019 r.
  • Opieka nad osoba zależną – od marca 2019 r. wg indywidualnych zgłoszeń
 • Usługi Aktywnej Integracji o charakterze edukacyjnym: (od marca 2019 r.)
  • Treningi
   • Umiejętności społecznych,
   • Radzenia sobie ze stresem,
   • Zarządzania czasem,
   • Autoprezentacji,
   • Zastępowania agresji
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych – Program Wzmacniania Rodziny,
  • Zajęcia językowe
 • Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zdrowotnym: (od marca 2019 r.)
  • Grupa wsparcia dla uzależnionych,
  • Grupa wsparcia dla współuzależnionych,
  • Indywidualne wsparcie terapeutyczne,
  • Terapia rodzin,
  • Konsultacje psychiatryczne,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Poradnictwo prawne
 • Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym – działania zindywidualizowane: (od 2020 r.)
  • Doradca zawodowy,
  • Trener pracy,
  • Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących,
  • Koszty egzaminów,
  • Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Efektem prowadzonych działań ma być poprawa jakości życia społeczno – zawodowego oraz wzmocnienie aktywności. Kobiety nabędą umiejętności społecznych pozwalających na zadbanie o sprawy własne i rodziny, zdobędą kwalifikację uzupełniające ich umiejętności zawodowe, co przybliży je do rynku pracy, otrzymają wsparcie by lepiej funkcjonować w sferze zdrowotnej. Mężczyźni zadbają o własne zdrowie, nuczą się konstruktywnie radzić sobie ze stresem, zarządzać własnym czasem, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

  • W efekcie po zakończonym projekcie – 14 uczestników/czek (8K, 6M) aktywnie poszukuje pracy, uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu, nabywa nowe kwalifikacje potwierdzone np. certyfikatem, podejmuje zatrudnienie.
Jeśli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w projekcie, masz pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami:
  • Spotkaj się z nami – Animator społeczny będzie czekać na Państwa w naszym Stowarzyszeniu
    w poniedziałki w godzinach od 14.00 – 17.00
  • Zadzwoń – 32 454 83 00
  • Napisz – sowa.falochron@gmail.com