STOP dla ryzyka

Program profilaktyczny STOP dla ryzyka

CEL: Ograniczanie występowania zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii i rozwoju uzależnień oraz przeciwdziałanie skutkom przemocy domowej i cyberprzemocy wśród mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry poprzez prowadzenie działań zajęć, warsztatów, spotkań, porad) o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

ODBIORCY: dzieci, młodzież i dorośli z terenu miasta Tarnowskie Góry (bądź uczniowie i rodzice spoza Tarnowskich Gór, jednakże uczęszczający do szkół na ternie miasta).

OFERTA:

  • zajęcia profilaktyczne dla uczniów, prowadzone w szkołach po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez pedagoga szkolnego. Zajęcia prowadzone są w zakresie:

– przeciwdziałania używaniu narkotyków, alkoholu, nikotyny, napojów energetyzujących,

– szkodliwego wpływu nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii,

– przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, przemocy i cyberprzemocy;

  • warsztaty „Smaki życia” dla uczniów, prowadzone w szkołach po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez pedagoga szkolnego. Smaki życia to rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii program profilaktyki uniwersalnej przeciwdziałającej używaniu dopalaczy;
  • spotkania edukacyjne dla rodziców i rad pedagogicznych w szkołach, prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez pedagoga szkolnego.
  • porady psychologa, po indywidualnym zgłoszeniu
  • porady prawne, po indywidualnym zgłoszeniu.

Osoby chcące skorzystać z projektu mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku  pod nr telefonu 32 454 83 00, w godz. 14:00 – 18:00,               bądź osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Tarnowskich Górach przy ul. Słowackiego 1.