Stop nie(i)graj

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin „Stop nie (i)graj”  

Cel:

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z występowaniem patologicznego hazardu bądź innego uzależnienia behawioralnego wśród  osób uzależnionych oraz członków ich rodzin i bliskich zamieszkujących woj. śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski, poprzez:

 1. Budowanie motywacji do wprowadzania zmian we własnym życiu polegających na zaniechaniu bądź ograniczeniu zachowań nałogowych,
 2. Zapobieganie nawrotom uzależnienia behawioralnego,
 3. Zwiększanie świadomości u osób z uzależnieniem behawioralnym, co do ich sytuacji życiowej i konieczności wprowadzenia zmian,
 4. Umacnianie wypracowanych w terapii przekonań, umiejętności i zdrowych sposobów działania,
 5. Wypracowanie sposobów radzenia sobie w życiu z osobą uzależnioną behawioralnie oraz konstruktywnego wspierania jej w zdrowieniu  wśród członków rodzin i bliskicy.

Odbiorcy: patologiczni hazardziści bądź osoby z innym uzależnieniem behawioralnym, powyżej 16 r.ż., którzy:

 • ukończyli proces leczenia, jednak występuje u nich sytuacja kryzysowa, zagrażająca trzeźwemu życiu;
 • nie uczestniczyli jeszcze w procesie leczenia.

oraz bliscy i członkowie ich rodzin.

Odbiorcy zamieszkują województwo śląskie, a w szczególności powiat tarnogórski.

Oferta:

 • interwencje kryzysowe,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie procesu readaptacji,
 • grupa wsparcia,
 • zajęcia edukacyjno-informacyjne,
 • grupa zapobiegania nawrotom,
 • poradnictwo rodzinne,
 • konsultacje prawne.

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 454 83 00 od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

logo krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii     mz

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii