Stowarzyszenie

   STOWARZYSZENIE POMOCY UZALEŻNIONYM I ICH BLISKIM „FALOCHRON” powstało, by wspierać osoby uzależnione, szczególnie w podjęciu wysiłku zmiany swojego dotychczasowego życia, a także wsparcia bliskich tych osób, by potrafiły towarzyszyć im w podejmowaniu tych zmian. Celem działalności stowarzyszenia jest także podejmowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży wskazując nie tylko na zagrożenia związane z używaniem narkotyków czy alkoholu ale również wskazując na możliwości rozwoju własnych zainteresowań i pasji (np. tworzenie muzyki, wspinaczka, jazda konna itp.)

Organizacja istnieje od stycznia 2011r. zrzeszając osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinami.

W ramach naszej działalności:

  • Stworzyliśmy i prowadzimy
    Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
    W naszym Centrum prowadzimy terapię w formie
    Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Poradni Terapii Uzależnień Od Substancji Psychoaktywnych
  • Prowadzimy zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz komputera.
    Od kilku lat współpracujemy z pedagogami szkół o różnym szczeblu nauczania – szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.

Każda z wymienionych form pomocy jest udzielana bezpłatnie oraz jest również skierowana do osób nie objętych składką ubezpieczeniową (ZUS).

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Słowackiego 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000376783
NIP: 9492166075 REGON: 241852541
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nr rachunku bankowego 08 2030 0045 1110 0000 0396 5030

Zarząd Stowarzyszenia „Falochron” to:

Mgr inż. Michał Pyrkosz
Mgr inż. Michał Pyrkosz – Prezes Stowarzyszenia

Ukończone Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień, nr Certyfikatu IP/0162/2011.

Założyciel Stowarzyszenia „Falochron”

 

member2
Mgr Edyta Krzyszkowska – Wiceprezes Stowarzyszenia

Ukończone Studia Pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Śląskim

oraz studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna

w ogólnodostępnych placówkach oświatowych. Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

 

Mgr Anna Pyrkosz
Mgr Anna Pyrkosz – Skarbnik Stowarzyszenia

Ukończone studia Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna na Akademii im J. Długosza w Częstochowie

Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Specjalista Terapii Uzależnień i Profilaktyki od Narkotyków

Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w ochronie zdrowia

Założyciel Stowarzyszenia „Falochron”

 

logo