Zapytania o cenę

  • Zapytanie o cenę 1/2020/SOWA usługi kursu prawa jazdy kat. B w związku z realizacją projektu pn. „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji”           w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) https://falochron.info/wp-content/uploads/zapytanie-o-cene-1-2020-SOWA.pdf
  • Zapytanie o cenę 2/2020/SOWA usługi kursu opiekun osób starszych i chorych w związku z realizacją projektu pn. „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji” w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) https://falochron.info/wp-content/uploads/zapytanie-o-cene-2-2020-SOWA.pdf