Zasady przyjęć

Do Centrum Profilaktyki  i Leczenia Uzależnień przyjmowane są osoby powyżej 16 roku życia:

  • eksperymentujące,  nadużywające substancji psychoaktywnych lub uzależnione,
  • z problemem uzależnień behawioralnych,
  • członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych (lub używających substancji psychoaktywnych)

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),
  • dokument potwierdzający ubezpieczenia (np. druk  RMUA, zaświadczenia z Urzędu Pracy).

Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów, którzy są niezbędni do wyrażenia pisemnej zgody na objęcie programem leczenia.

Czas oczekiwania na spotkanie z terapeutą trwa do 1 tygodnia.

Przyjęcie na Oddział dzienny wymaga przedstawienia skierowania od lekarza psychiatry  bądź lekarza rodzinnego.
Skierowanie można uzyskać podczas spotkania w naszej Poradni.

Do Centrum można zgłaszać się telefonicznie bądź osobiście. Przy pierwszym kontakcie zostanie umówiony termin spotkania ze specjalistą.

Centrum Leczenia Uzależnień

ul. Słowackiego 1 42-600 Tarnowskie Góry
recepcja: tel. 32 454 83 00
kierownik: tel. 32 454 83 00
e-mail: centrum@gmail.com
 
godziny otwarcia poradni:
poniedziałek: 11:00-18:00
wtorek, środa, czwartek: 10:00-18:00
piątek: 10:00-17:00
 
godziny otwarcia oddziału dziennego:
poniedziałek-piątek: 14:00-20:00